Trudi Mesch

Mentaal Vaardig is opgericht door Trudi Mesch. Op latere leeftijd studeerde zij af als Msc arbeids en organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. In de loop van de jaren ontdekte zij in haar Psychologenpraktijk dat er patronen waren in de problemen van mensen die op te lossen waren door het aanleren van de Mentale Vaardigheden: Autonomie, Grenzen en Verbondenheid.

 

Zij ontdekte universele spelregels die mensen helpen om Mentaal Gezond te zijn en goede relaties te hebben. Om het allemaal praktisch toepasbaar te maken ontwikkelde zij al voor 2007 het Tuinmodel waar ze ook verschillende publicaties over heeft gedaan. Het tuinmodel is een model waarin je dmv een tuinmetafoor met een helikopterview naar je eigen leven kunt kijken, je daardoor bewust wordt van problemen die kunnen ontstaan en de problemen die al zijn ontstaan in kaart kunt brengen en oplossen waar dat mogelijk is. Pas een aantal jaren geleden ontdekte zij dat haar aanpak een oplossing kan zijn voor het huidige maatschappelijk probleem dat mensen massaal mentale problemen krijgen. Onze maatschappij is namelijk veranderd van collectief naar individualistisch. Dat is vanaf1960-1970 in gang gezet door bijvoorbeeld de emancipatie en daardoor veranderde wetten. Bij een individualistische maatschappij behoren andere Mentale Vaardigheden om goed te kunnen functioneren. Het tuinmodel is ook een model wat toegepast kan worden als gemeenschappelijke taal om systemen op micro en macroniveau weer in balans te brengen.

 

Vanuit haar praktijk maakte zij de overstap om bedrijven en organisaties te gaan adviseren om uitval en menselijk leed van werknemers te voorkomen en werknemers op te gaan bouwen met nieuwe vaardigheden waar nodig.  Samen met Anita Brink schreef zij het boek Hekwerk en Schuttingtaal, een gids waarin de bovengenoemde spelregels staan beschreven. Samen hebben zij al eerder bij Landal Green Parks een traject gedaan voor het onderzoek van Trudi Mesch: Het tuinmodel : een interventie om psychologische basisbehoeften, bevlogenheid en werk- privéharmonie te  beïnvloeden.   https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/322354

 

In haar eigen praktijk deed Trudi een steekproef onder 200 mensen at random met de Mentale Vaardigheden Test waaruit bleek dat mensen die hoger schoorden op de test hun mentale gezondheid en relaties ook een hoger cijfer gaven.  Mensen die in haar praktijk kwamen scoorden bijna allen matig tot onvoldoende op de test. Ook in andere praktijken waarmee zij samen heeft gewerkt scoorden alle hulpvragers op een van de onderdelen Autonomie, Grenzen en Verbondenheid een onvoldoende.