Test

Met de Mentale Vaardigheden Test kan getest worden of jouw client, patiënt of werknemer  genoeg vaardigheden heeft voor deze individualistische tijd. De gegevens blijven persoonlijk. De test heeft uitgewezen dat mensen die hoog scoren op de test, ook een hoge score hebben op Mentale Gezondheid en Goede Relaties/Vriendschappen. Je kunt deze test zelf invullen voor je client, samen met je client invullen of door de client laten invullen.

Er is ook een Mentale Vaardigheden Test voor kinderen beschikbaar. Deze test kan door opvoeders, leerkrachten, hulpverleners en begeleiders worden ingevuld om een beeld te krijgen welke Mentale Vaardigheden het kind nodig heeft om lekker in zijn/haar vel te zitten en goede vriendschappen te krijgen. In de test kunnen ook de Mentale Vaardigheden van ouders worden meegenomen zodat een totaal beeld kan ontstaan.

Met de uitslag van deze uitgebreide test kun je als Professional zien welke Mentale Vaardigheden er verbeterd kunnen worden van de volwassenen en/of kinderen waar je mee werkt. Je krijgt de score toegestuurd en een rapportage. Op een later tijdstip kun je dan wederom een test doen om inzichtelijk te maken of de vaardigheden zijn toegenomen. Het rapport doorspreken is een waardevolle interventie.

Er wordt getest op Autonomie, Grenzen (persoonlijk en onderling) en Verbondenheid.