Mentale Vaardigheden Test Met Persoonlijke Score

29.95

Categorie:

Bij deze uitgebreide test krijg je direct per email een persoonlijk rapportage van je score. In de score vind je ook aanbevelingen welke e-cursussen je kunt volgen om jouw mentale vaardigheden te verbeteren.

Beschrijving

Welkom om de Mentale Vaardigheden Test in te vullen.

Mentale Vaardigheden heb je nodig om lekker in je vel te zitten en het gevoel te hebben dat je jouw leven goed kunt besturen. De Mentale Vaardigheden die we in 2019 nodig hebben zijn vaak hele andere dan die we van onze ouders en grootouders hebben geleerd. Vijftig jaar geleden was het normaal dat je leven bepaald werd of dat je het leven van een ander bepaalde dus veelal ongelijkwaardige relaties. Nu mag je zelf je eigen leven bepalen en zijn relaties gelijkwaardig. Dat vergt andere mentale vaardigheden. Daarom zijn er veel problemen in deze tijd. De spelregels zijn niet meer duidelijk en veel mensen zijn verward.
De Mentale Vaardigheden die worden getest hebt zijn allemaal onderdelen van Autonomie, Grenzen en Verbondenheid. Per onderdeel worden een aantal vragen gesteld.

1. Autonomie en Grenzen
We willen graag zelf bepalen wat we doen in ons leven. Maar dan moet wel duidelijk zijn waar ons leven stopt en dat van de ander begint. Hier gaat veel mis in het leven van alle dag. Veel mensen missen deze vaardigheden.

2. Verbondenheid
We willen ons geliefd voelen en contact hebben met andere mensen. Dat kan pas als we Autonomie en Grenzen vaardigheden hebben met daarnaast goede communicatieve en assertieve vaardigheden.

3. Vaardigheden
We willen dingen doen waar we goed in zijn en die met succes afronden. Vandaar deze Mentale Vaardigheden test. Hier horen natuurlijk ook andere vaardigheden bij maar die laten we hier buiten beschouwing.

Deze test toont aan hoe Mentaal Vaardig jij bent. Daarnaast maakt de test duidelijk welke vaardigheden je nog kunt aanleren of verbeteren om je Mentale Gezondheid en relatie’s te bevorderen of te herstellen.  De test gaat over Mentale Vaardigheden thuis en op het werk. Als je geen werk hebt en toch deze test wilt doen kun je die onderdelen overslaan.

In de hele test wordt gewerkt met de cijfers 1 tot 6 . De cijfers hebben de volgende betekenis:

1 Totaal mee oneens
2.Mee oneens
3. Klein beetje mee oneens
4. Klein beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens.

Bij deze test krijg je een score per email binnen met aanbevelingen en tips hoe je jouw Mentale Vaardigheden kunt verbeteren.

Succes!!

Met de Mentale Vaardigheden Test kan getest worden of jouw client, patiënt of werknemer  genoeg vaardigheden heeft voor deze individualistische tijd. De gegevens blijven persoonlijk. De test heeft uitgewezen dat mensen die hoog scoren op de test, ook een hoge score hebben op Mentale Gezondheid en Goede Relaties/Vriendschappen. Je kunt deze test zelf invullen voor je client, samen met je client invullen of door de client laten invullen.

Er is ook een Mentale Vaardigheden Test voor kinderen beschikbaar. Deze test kan door opvoeders, leerkrachten, hulpverleners en begeleiders worden ingevuld om een beeld te krijgen welke Mentale Vaardigheden het kind nodig heeft om lekker in zijn/haar vel te zitten en goede vriendschappen te krijgen. In de test kunnen ook de Mentale Vaardigheden van ouders worden meegenomen zodat een totaal beeld kan ontstaan.

Met de uitslag van deze uitgebreide test kun je als Professional zien welke Mentale Vaardigheden er verbeterd kunnen worden van de volwassenen en/of kinderen waar je mee werkt. Je krijgt de score toegestuurd en een rapportage. Op een later tijdstip kun je dan wederom een test doen om inzichtelijk te maken of de vaardigheden zijn toegenomen. Het rapport doorspreken is een waardevolle interventie.

Er wordt getest op Autonomie, Grenzen (persoonlijk en onderling) en Verbondenheid.

In tuinmodeltaal:

Autonomie is dat je in staat bent om je tuin cq jouw leven mooi te maken. Niet teveel of te weinig planten in je tuin te zetten. Goede en volwassen keuzes daarin te maken.

Grenzen zijn de hekken tussen de tuinen. Zonder het besef van deze hekken gaat het mis. Als relaties thuis en op het werk volkstuinencomplexen zouden zijn zijn de hekken heel belangrijk.  Zonder hekken is zo’n volkstuinencomplex een rommeltje want waar moet je nu stoppen met werken? Over je eigen tuin ben je de baas maar je kunt niet bepalen wat er in de tuin van je buurman gebeurd. Thuis en op het werk is er tegenwoordig veel grenzeloosheid. Kinderen zijn de baas over de tuinen van ouders, ouders werken teveel in de tuinen van kinderen. Op het werk krijg je teveel ruimte in je functietuinen of veel te weinig. Allemaal redenen om niet goed in je vel te zitten en conflicten te krijgen.

Verbondenheid: zonder grenzen en autonomie is het niet mogelijk om je op een gelijkwaardige manier te verbonden. Dan zijn relaties mooi en goed en kun je optimaal jezelf zijn. Dan is het veilig, kun je je hechten en veel plezier hebben.

Voor de liefhebber: Trudi Mesch ontdekte enig moment dat zij mensen heel snel en effectief kon helpen door ze direct de vaardigheden aan te leren die horen bij de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid. Zij voegde daar het thema persoonlijke en onderlinge grenzen bij. ( Deci&Ryan, 2012 zelfdeterminatietheorie). Psychologische basisbehoeften zijn zoals water en voedsel voor het lichaam.