afbeelding
Bijkomend voordeel: je investeert ook in je eigen Mentale Gezondheid en Relaties.

Deze training is bedoeld voor HR-Professionals, Managers, Verzuimcoaches, Teamcoaches, Bedrijfsartsen en Arbodiensten en andere Professionals die met werknemers werken.

Werknemers die lekker in hun vel zitten en goede relaties hebben thuis en op het werk is een must voor een gezond bedrijf. Daar zijn Mentale Vaardigheden voor nodig. Hoe leer je werknemers Mentale Vaardigheden aan op een effectieve manier?

Voor mentaal gezonde werknemers is daarnaast een bedrijf nodig dat systeemtechnisch gezond is. Daarvoor zijn duidelijke grenzen nodig tussen taken, functie’s en personen.

Met het tuinmodel lukt het om deze beide componenten te verenigen. Het tuinmodel is een effectieve bewezen methode. Het is een denkmodel dat een gemeenschappelijke taal oplevert waarin men elkaar kan helpen en daarnaast de organisatie.

De training is algemeen maar kan ook per doelgroep en organisatie/bedrijf worden aangepast. Je wordt er zelf krachtiger in leiderschap maar krijgt ook skills aangereikt om werknemers effectief te begeleiden. Deze training helpt je om zelf niet verward te raken in de problematiek waar werknemers mee worstelen en en met een helikopterview te kijken naar problemen. Het geeft je een aantal goede interventies waardoor je werknemers kunt helpen de goede richting te kiezen en hun leven, relaties en werk op orde te krijgen. Tevens ben je in staat om in het bedrijf de veranderingen te signaleren en door te voeren die nodig zijn voor een mentaal gezond bedrijfsklimaat.

Het investeren in werknemers is een investering in het menselijke kapitaal van een bedrijf maar ook in het verminderen van ziekteverzuim.