Training HR en Hulpverleners

Deze training is bedoeld voor HR en Hulpverleners. Hoe leer je de mensen waar jij mee werkt Mentale Vaardigheden aan op een effectieve manier?  De training is algemeen maar kan ook per doelgroep en organisatie/bedrijf worden aangepast. Je wordt er zelf krachtiger van maar kunt de mensen die je helpt of waar je mee werkt ook effectiever begeleiden. Deze training helpt je om zelf niet verward te raken in de problematiek waar jouw cliënten/werknemers mee worstelen en en met een helikopterview te kijken naar problemen. Het geeft je een aantal goede interventies waardoor je mensen kunt helpen de goede richting te kiezen en hun leven en werk op orde te krijgen door hun zelfoplossend vermogen te trainen.

 

De methode die wordt gebruikt is in de psychologenpraktijk ontwikkeld en gaf daar zeer goede en snelle resultaten. De methode is een basismodel voor mentale gezondheid en goede relaties. Het is een praktisch instrument wat goed blijkt te werken in het leven van alle dag en het helpt je om de goede keuze te maken welke hulpverleningstechnieken ingezet kunnen worden.  Het is een instrument dat gebruikt kan worden voordat de DSMdiagnostiek wordt ingezet en veelal niet niet meer nodig is.

                                                               De cursusonderdelen zijn:

 

  • Hoe leer je Mentale Vaardigheden Autonomie, Grenzen en Verbondenheid aan?
  • Het tuinmodel als basismodel voor mentale gezondheid maar ook als kapstok voor inzicht en diagnostisch instrument.
  • Welke interventies kun je toepassen en op welk moment?
  • Jij als effectief instrument
  • Conflictvermijding of te autoritair?
  • Hoe kun je de Mentale Vaardigheden Test inzetten als instrument.
  • Welk materiaal is beschikbaar en voor welke doelgroep?
  • Casusbesprekingen

 

Yes