mentaalvaardig
Investeren in mentale vaardigheden loont
professionals
Professionals Volwassenen
afbeelding
Professionals werknemers
kids
Professionals jeugd

De maatschappij is veranderd van Collectief naar Individualistisch.
Volwassenen en kinderen lopen daardoor massaal vast met zichzelf en elkaar. Er zijn andere Mentale Vaardigheden nodig dan vijftig jaar geleden: persoonlijk, in de opvoeding, op school, in relaties, op het werk en in de maatschappij. Hoe leer je die vaardigheden aan jouw cliënten, werknemers of leerlingen zo efficiënt mogelijk aan?

Veel hedendaagse problemen op mentaal vlak kunnen met het aanleren van Mentale Vaardigheden worden voorkomen of opgelost.

Een gebrek aan Mentale Vaardigheden geeft problemen thuis, op het werk, school en maatschappij.

afbeelding

Mentaal Vaardig biedt verschillende trainingen
voor Professionals:

  • Leerkrachten
  • Hr-Managers
  • Hulpverleners
  • Artsen
  • Coaches
  • Trainers
  • Mediators/rechters
  • Politie

De trainingen zijn bedoeld om Volwassenen en Kinderen te helpen om hun leven en relaties/vriendschappen op orde te  krijgen.

MentaalVaardig.nl werkt met het tuinmodel en maakt daarmee ingewikkelde begrippen praktisch. Op de visualisatie van het tuinmodel kun je zien wat er speelt in de maatschappij en kun je gelijk de link maken met jouw leven, gezin, relaties en organisatie.

Dirk de Wachter zegt: Ja ik zie het tuinmodel zoals mentaalvaardig.nl dat gebruikt als een praktische oplossing voor de problemen van deze ‘ik gerichte’  tijd. Het is eenvoudig en doeltreffend. Ik zal het bij gelegenheid aanbevelen. Inderdaad is het individualisme een tijd die andere vaardigheden vraagt. Het materiaal dat jullie ontwikkelden om de verschillende doelgroepen te helpen ziet er mooi uit en is heel duidelijk. Ik sta er volledig achter.

tuinmodel
afbeelding

Volwassenen en kinderen met Mentale Vaardigheden zitten lekker in hun vel en hebben betere relaties cq vriendschappen.
Ze kunnen hun leven zelf bepalen, goed inrichten, grenzen aangeven en die van anderen accepteren. Mentaal Vaardige volwassenen en kinderen kunnen zich in hun mind begrenzen waardoor ze kunnen focussen en relaxed zijn. Ze presteren beter, kunnen goed samenwerken, maken betere keuzes, hebben zelfvertrouwen en goede relaties. Veel hedendaagse psychische en relationele struggles lossen daardoor op. (Ook de symptomen van psychische stoornissen kunnen verminderen en/of verdwijnen)