De maatschappij is veranderd van Collectief naar Individualistisch. Volwassenen en kinderen lopen daardoor massaal vast met zichzelf en elkaar. Er zijn andere Mentale Vaardigheden nodig dan vijftig jaar geleden: persoonlijk, in de opvoeding, op school, in relaties, op het werk en in de maatschappij.

 

Mentaal Vaardig biedt verschillende trainingen voor Professionals die met volwassenen en kinderen werken in organisaties, bedrijven, praktijken, scholen en verenigingen of op een andere manier interesse hebben. De trainingen zijn bedoeld voor Professionals zoals bijvoorbeeld Leerkrachten, Hr managers, Hulpverleners, Trainers die bezig zijn om volwassenen en kinderen lekker in hun vel te krijgen en goede relaties te laten hebben. De  trainingen en het materiaal zijn zo praktisch dat ze ook daarna een dagelijks onderdeel van het functioneren blijven.  Het is een investering om mentaal gezond te worden of te blijven.

 

Volwassenen en kinderen met Mentale Vaardigheden zitten lekker in hun vel en hebben betere relaties cq vriendschappen. Ze kunnen hun leven zelf bepalen, goed inrichten, grenzen aangeven en die van anderen accepteren. Mentaal Vaardige volwassenen en kinderen kunnen zich in hun mind  begrenzen waardoor ze kunnen focussen en relaxed zijn. Ze presteren beter, kunnen goed samenwerken, maken betere keuzes, hebben zelfvertrouwen en goede relaties. Veel hedendaagse psychische struggles lossen daardoor op.

 

Mentaal Vaardig werkt met het tuinmodel en maakt daarmee ingewikkelde begrippen praktisch. Op de visualisatie van het tuinmodel kun je zien wat er speelt in de maatschappij en wellicht kun je gelijk de link maken met jouw leven, gezin, relaties en organisatie.

 

Dirk de Wachter zegt: Ja ik zie het tuinmodel zoals mentaalvaardig.nl dat gebruikt als een praktische oplossing voor de problemen van deze ‘ ikkige’ tijd. Het is eenvoudig en doeltreffend. Ik zal het bij gelegenheid aanbevelen. Idd is het individualisme een tijd die andere vaardigheden vraagt. Het materiaal dat jullie ontwikkelden om de verschillende doelgroepen te helpen ziet er mooi uit en is heel duidelijk. Ik sta er volledig achter.

Veel hedendaagse problemen op mentaal vlak kunnen met het aanleren van Mentale  Vaardigheden worden voorkomen of opgelost

Een gebrek aan Mentale Vaardigheden geeft problemen thuis, op het werk, school en maatschappij