Trainingen Tuinmodel

Mentaal Vaardige volwassenen, kids en pubers functioneren beter op alle levensgebieden zoals gezin, relaties, school, maatschappij, werk en carrière. Mentaal Vaardig biedt een trainingsprogramma voor Professionals die werken met Volwassenen en Jeugd, Teams en Volwassenen en kinderen met een Verstandelijke beperking en/of NAH.

Er wordt gewerkt met de principes van het tuinmodel. Met dit model krijg je snel en effectief  de disfunctionele systemen, patronen en gedrag in beeld. Door de interventies die bij het model horen vallen vaak puzzelstukjes op zijn plaats. Het is meer een spel voor alle betrokkenen. De gemeenschappelijke taal maakt het praktisch en humoristisch.