afbeelding
Gezaghebbend enerzijds en autonomie anderzijds

Hoe kun je kinderen helpen om lekker in hun vel te zitten en goede vriendschappen te krijgen?  Hoe help je kinderen met psychische issues? Hoe kun je ouders goede psycho-educatie geven over opvoeding. De cursus gaat over jouw grondhouding als Professional maar ook over het aanleren van Mentale Vaardigheden aan kinderen en ouders. Neem alvast een kijkje in de webshop om te zien welk materiaal we gebruiken.

Bijkomend voordeel: je investeert ook in je eigen Mentale Gezondheid en Relaties.

De onderwerpen van de training zijn:

 • Het tuinmodel als basismodel
 • De grondhouding van jou als Professional
 • Het begrijpen, communiceren en handhaven van grenzen
 • De balans van autonomie en grenzen
 • Lichaamstaal: wat straal je uit aan angst, ongezonde en gezonde boosheid?
 • Schuld: wat als een kind de schuld krijgt van zijn of haar gedrag?
 • Straffen, belonen, consequenties
 • Hoe geef ik een kind liefde en krijg ik verbondenheid?
 • Hoe leer ik ouders om goede opvoeders te zijn?
 • Hoe leer ik een kind lekker in zijn/haar vel te zitten en goede vriendschappen te hebben?
 • Casusbesprekingen

We verzorgen graag een training op maat. Neem contact met ons op.