afbeelding
Gezaghebbend enerzijds en autonomie anderzijds

Training tuinmodel: Hoe kun je kinderen helpen om lekker in hun vel te zitten en goede vriendschappen te krijgen? Hoe kun je ouders goede psycho-educatie geven over opvoeding?

Training tuinmodel professionals jeugd

De onderwerpen van de training zijn:

 • Het tuinmodel als systemisch basismodel
 • De grondhouding van jou als professional
 • Het begrijpen, communiceren en handhaven van grenzen
 • De balans van autonomie en grenzen
 • Lichaamstaal: wat straal je uit aan angst, ongezonde en gezonde boosheid?
 • Schuld: wat als een kind de schuld krijgt van zijn of haar gedrag?
 • Straffen, belonen, consequenties
 • Hoe geef ik een kind liefde en krijg ik verbondenheid?
 • Hoe leer ik ouders om goede opvoeders te zijn?
 • Hoe leer ik een kind lekker in zijn/haar vel te zitten en goede vriendschappen te hebben?
 • Casusbesprekingen

De eerstvolgende basistraining voor individuele hulpverleners is 29 mei (deel 1) en 10 juni
(deel 2) van 19-21.30 uur. De kosten zijn 175 euro voor 2 avonden. De training vindt plaats op Top Naeffstraat 22 te Gorinchem. Je kunt je opgeven door een email te sturen naar [email protected]

We verzorgen graag een training op maat. Neem contact met ons op.