afbeelding

Training tuinmodel: een effectieve manier om volwassenen te helpen die psychisch, relationeel en maatschappelijk vast lopen.

Training Tuinmodel

Professionals Volwassenen

Na het volgen van deze cursus ben je in staat:

  • Cliënten lekker in hun vel te laten zitten en goede relaties te hebben en te onderhouden.
  • Om zelf je grenzen goed te bewaken en dit anderen ook aan te leren.
  • Anderen autonoom c.q. zelfstandig te maken.
  • Gebruik te maken van het beschikbare materiaal.
  • Systemisch te werken.
  • Met een helikopterview te kijken naar casussen.
  • Verbondenheid te creëren en aan te leren.

De eerstvolgende training voor individuele hulpverleners is 27 september en 11 oktober van 19-21.30 uur. De kosten zijn 175 euro voor 2 avonden. De training vindt plaats op Kalkhaven 50 te Gorinchem. Je kunt je opgeven door een email te sturen naar [email protected]