Mentale Vaardigheden Test

Met de Mentale Vaardigheden Test kun je testen of je genoeg vaardigheden hebt voor deze individualistische tijd. De gegevens blijven persoonlijk. De test heeft uitgewezen dat mensen die hoog scoren op de test ook een hoge score hebben op Mentale Gezondheid en Goede Relaties/Vrienschappen.

 

Met de uitslag van deze uitgebreide test kun je zien welke Mentale Vaardigheden je kunt verbeteren. Je krijgt een persoonlijke score toegestuurd en een rapportage. Op een later tijdstip kun je dan wederom een test doen om inzichtelijk te maken of je vaardigheden zijn toegenomen.

 

Je wordt getest op Autonomie, Grenzen (persoonlijk en onderling) en Verbondenheid.

In tuinmodeltaal:

 

Autonomie is dat je in staat bent om je tuin cq jouw leven mooi te maken. Niet teveel of te weinig planten in je tuin te zetten. Goede en volwassen keuzes daarin te maken.

 

Grenzen zijn de hekken tussen de tuinen. Zonder het besef van deze hekken gaat het mis. Als relaties thuis en op het werk volkstuinencomplexen zouden zijn zijn de hekken heel belangrijk.  Zonder hekken is zo’n volkstuinencomplex een rommeltje want waar moet je nu stoppen met werken? Over je eigen tuin ben je de baas maar je kunt niet bepalen wat er in de tuin van je buurman gebeurd. Thuis en op het werk is er tegenwoordig veel grenzeloosheid. Kinderen zijn de baas over de tuinen van ouders, ouders werken teveel in de tuinen van kinderen. Op het werk krijg je teveel ruimte in je functietuinen of veel te weinig. Allemaal redenen om niet goed in je vel te zitten en conflicten te krijgen.

 

Verbondenheid: zonder grenzen en autonomie is het niet mogelijk om je op een gelijkwaardige manier te verbonden. Dan zijn relaties mooi en goed en kun je optimaal jezelf zijn. Dan is het veilig, kun je je hechten en veel plezier hebben.

 

 

Voor de liefhebber: Trudi Mesch ontdekte enig moment dat zij mensen heel snel en effectief kon helpen door ze direct de vaardigheden aan te leren die horen bij de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid. Zij voegde daar het thema persoonlijke en onderlinge grenzen bij. ( Deci&Ryan, 2012 zelfdeterminatietheorie). Psychologische basisbehoeften zijn zoals water en voedsel voor het lichaam.

 

        Test jezelf en ontdek je zwakke en sterke punten

traffic-sign-809006_1920