afbeelding

Training tuinmodel: een effectieve interventie voor mentale gezondheid en goede relaties.
Het model is een basismodel om volwassenen te helpen die psychisch, relationeel en maatschappelijk vast lopen.

Training Tuinmodel

Professionals Volwassenen

Na het volgen van deze cursus ken je de basis van Mentale Gezondheid en Goede Relaties en ben je in staat:

  • Cliënten lekker in hun vel te laten zitten en goede relaties te hebben en te onderhouden.
  • Om zelf je grenzen goed te bewaken en die van anderen te accepteren en dit anderen
    ook aan te leren.
  • Anderen autonoom c.q. zelfstandig te maken.
  • Gebruik te maken van het beschikbare materiaal.
  • Systemisch te werken.
  • Met een helikopterview te kijken naar casussen.
  • Verbondenheid te creëren en aan te leren.

De eerstvolgende basistraining voor individuele hulpverleners is 27 mei ( deel1) en 10 juni ( deel 2) van 19-21.30 uur. De kosten zijn 175 euro voor 2 avonden. De training vindt plaats op Top Naeffstraat 22 te Gorinchem. Je kunt je opgeven door een email te sturen naar [email protected]